องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันถึงถนนทางไปบ้านด่านช้าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันถึงถนนทางไปบ้านด่านช้าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง