องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายหลอ กุลอุปฮาด-นานายเฉลิมชัย จัดนอก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายหลอ กุลอุปฮาด-นานายเฉลิมชัย จัดนอก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง