องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อ คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (บริเวณสระหนองจานเจี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อ คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (บริเวณสระหนองจานเจี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง