องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง