องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สอบราคาจ้างเหมาก่อสรค้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ-โนนทอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสรค้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ-โนนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง