องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 10
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง