องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง