องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินในพื้นที่ตําบลด่านช้าง จํานวน 4 หมู่บ้าน (บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 และบ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินในพื้นที่ตําบลด่านช้าง จํานวน 4 หมู่บ้าน (บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 และบ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง