องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง