องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง