องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสะพานบ้านโคกสะอาด ไปบ้านรกฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสะพานบ้านโคกสะอาด ไปบ้านรกฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง