องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 สอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 25 เม.ย. 2557 ]184
122 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 20 ก.พ. 2557 ]225
123 ขอแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกอบสอบราคาสื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]196
124 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 110 รายการ [ 6 ส.ค. 2556 ]212
125 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ค. 2556 ]217
126 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 27 มิ.ย. 2556 ]251
127 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 27 มิ.ย. 2556 ]246
128 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 27 มิ.ย. 2556 ]271
129 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2556 ]178
130 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 21 มิ.ย. 2556 ]195
131 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2556 ]169
132 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2556 ]197
133 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 21 มิ.ย. 2556 ]189
134 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 18 มิ.ย. 2556 ]253
135 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 ก.ย. 2555 ]186
136 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 12 ก.ย. 2555 ]266
137 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน (ถังเหล็ก) ภายในตำบลด่านช้าง [ 11 ก.ย. 2555 ]239
138 ราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 11 ก.ย. 2555 ]243
139 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.ย. 2555 ]209
140 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.ย. 2555 ]214
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9