องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 8 พ.ค. 2558 ]204
102 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 2 มี.ค. 2558 ]191
103 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2558 ]230
104 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 2 มี.ค. 2558 ]241
105 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 5 ก.พ. 2558 ]218
106 ก่อสร้างถังน้ำประปาพร้อมถังน้ำใส บ้านรกฟ้า หมู่ที่11 [ 25 ส.ค. 2557 ]222
107 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 25 ส.ค. 2557 ]229
108 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง [ 30 ก.ค. 2557 ]203
109 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกปะปาใหม่ บ้านโนนทอง หมู่ที่3 [ 25 ก.ค. 2557 ]194
110 สอบราคาจ้างเหมาขุดก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่10 [ 25 ก.ค. 2557 ]182
111 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา พร้อมเดินท่อรอบหมู้บ้าน บ้านนานิคม หมู่ที่5 [ 25 ก.ค. 2557 ]177
112 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู บ้านดอนหัน หมู่ที่1 [ 25 ก.ค. 2557 ]228
113 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู บ้านหนองเม็ก หมู่ที่9 [ 25 ก.ค. 2557 ]288
114 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับ ศพด. [ 10 ก.ค. 2557 ]196
115 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ค. 2557 ]181
116 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ค. 2557 ]244
117 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองประปา บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2557 ]215
118 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกลัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2557 ]223
119 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผายกั้นลำห้วยแคน (แบบทางข้าม) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2557 ]186
120 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง [ 25 เม.ย. 2557 ]190
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9