องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองประปา บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2557 ]84
102 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกลัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2557 ]95
103 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผายกั้นลำห้วยแคน (แบบทางข้าม) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2557 ]92
104 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง [ 25 เม.ย. 2557 ]101
105 สอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 25 เม.ย. 2557 ]90
106 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 20 ก.พ. 2557 ]86
107 ขอแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกอบสอบราคาสื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]103
108 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 110 รายการ [ 6 ส.ค. 2556 ]106
109 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ค. 2556 ]94
110 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 27 มิ.ย. 2556 ]108
111 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 27 มิ.ย. 2556 ]104
112 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 27 มิ.ย. 2556 ]117
113 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2556 ]87
114 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 21 มิ.ย. 2556 ]94
115 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2556 ]86
116 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2556 ]99
117 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 21 มิ.ย. 2556 ]92
118 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลด่านช้าง [ 18 มิ.ย. 2556 ]107
119 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 ก.ย. 2555 ]90
120 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 12 ก.ย. 2555 ]111
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8