องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ก.ค. 2558 ]197
82 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง [ 3 ก.ค. 2558 ]233
83 ราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 29 มิ.ย. 2558 ]229
84 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ [ 23 มิ.ย. 2558 ]228
85 ราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ [ 18 มิ.ย. 2558 ]239
86 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (สายทางไปป่าช้า) [ 17 มิ.ย. 2558 ]219
87 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2558 ]196
88 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 17 มิ.ย. 2558 ]205
89 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2558 ]231
90 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายยนต์-บ้านนางบุญปี) [ 15 มิ.ย. 2558 ]196
91 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์) [ 15 มิ.ย. 2558 ]238
92 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 12 มิ.ย. 2558 ]194
93 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2558 ]223
94 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (สายไปทางป่าช้า) [ 12 มิ.ย. 2558 ]201
95 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ค. 2558 ]227
96 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 21 พ.ค. 2558 ]183
97 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ค. 2558 ]186
98 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด ม.8 [ 18 พ.ค. 2558 ]188
99 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด ม.8 [ 18 พ.ค. 2558 ]197
100 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง ม.3 [ 18 พ.ค. 2558 ]187
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9