องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]222
62 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ค. 2560 ]253
63 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง [ 24 ก.ค. 2560 ]252
64 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 ก.พ. 2560 ]208
65 สอบราคาจ้างเหมาก่อสรค้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ-โนนทอง [ 3 ส.ค. 2559 ]257
66 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 11 ก.ย. 2558 ]275
67 ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2558 ]253
68 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายยนต์-นางบุญปี) [ 21 ส.ค. 2558 ]203
69 สอบราจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 21 ส.ค. 2558 ]211
70 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระเบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์) [ 21 ส.ค. 2558 ]200
71 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 14 ส.ค. 2558 ]194
72 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายยนต์-นางบุญปี) [ 14 ส.ค. 2558 ]188
73 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์) [ 14 ส.ค. 2558 ]214
74 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 6 ส.ค. 2558 ]253
75 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 6 ส.ค. 2558 ]187
76 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 6 ส.ค. 2558 ]188
77 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 6 ส.ค. 2558 ]194
78 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 3 ส.ค. 2558 ]196
79 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2558 ]242
80 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 3 ส.ค. 2558 ]202
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9