องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การตรวจรับงานจ้างทำงานก่อสร้างถนน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 [ 17 ก.พ. 2560 ]189
62 สอบราคาจ้างเหมาก่อสรค้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ-โนนทอง [ 3 ส.ค. 2559 ]235
63 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 11 ก.ย. 2558 ]245
64 ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2558 ]226
65 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายยนต์-นางบุญปี) [ 21 ส.ค. 2558 ]180
66 สอบราจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 21 ส.ค. 2558 ]187
67 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระเบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์) [ 21 ส.ค. 2558 ]180
68 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 [ 14 ส.ค. 2558 ]171
69 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายยนต์-นางบุญปี) [ 14 ส.ค. 2558 ]170
70 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายทอง-บ้านนายสุวรรณ์) [ 14 ส.ค. 2558 ]189
71 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 6 ส.ค. 2558 ]230
72 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 6 ส.ค. 2558 ]168
73 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 6 ส.ค. 2558 ]168
74 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 6 ส.ค. 2558 ]173
75 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 3 ส.ค. 2558 ]169
76 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2558 ]221
77 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 3 ส.ค. 2558 ]182
78 ราคากลางโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 [ 3 ส.ค. 2558 ]216
79 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก [ 23 ก.ค. 2558 ]225
80 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ก.ค. 2558 ]186
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9