องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายหลอ กุลอุปฮาด-นานายเฉลิมชัย จัดนอก) [ 3 ก.ย. 2561 ]160
42 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ศาลปู่ตา-คลองน้อย) [ 3 ก.ย. 2561 ]151
43 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 3 ก.ย. 2561 ]163
44 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เส้นกลางบ้าน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2561 ]207
45 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันถึงถนนทางไปบ้านด่านช้าง) [ 16 พ.ค. 2561 ]215
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 15 พ.ค. 2561 ]164
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 15 พ.ค. 2561 ]175
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2561 ]185
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.7 [ 2 พ.ค. 2561 ]177
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก ม.9 [ 1 พ.ค. 2561 ]179
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ ม.2 [ 1 พ.ค. 2561 ]217
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง ม.3 [ 1 พ.ค. 2561 ]172
53 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด ม.10 [ 30 เม.ย. 2561 ]190
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ ม.4 [ 30 เม.ย. 2561 ]178
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนานิคม ม.5 [ 30 เม.ย. 2561 ]170
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า ม.6 [ 30 เม.ย. 2561 ]183
57 ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. [ 1 พ.ย. 2560 ]174
58 ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]209
59 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ค. 2560 ]228
60 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลด่านช้าง [ 24 ก.ค. 2560 ]230
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9