องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้าบ้านนางจันสีหา) [ 3 ก.ย. 2561 ]172
42 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนานายหลอ กุลอุปฮาด-นานายเฉลิมชัย จัดนอก) [ 3 ก.ย. 2561 ]174
43 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ศาลปู่ตา-คลองน้อย) [ 3 ก.ย. 2561 ]164
44 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 [ 3 ก.ย. 2561 ]180
45 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เส้นกลางบ้าน บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2561 ]224
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหันถึงถนนทางไปบ้านด่านช้าง) [ 16 พ.ค. 2561 ]234
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 [ 15 พ.ค. 2561 ]174
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 15 พ.ค. 2561 ]194
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด-บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2561 ]199
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.7 [ 2 พ.ค. 2561 ]194
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก ม.9 [ 1 พ.ค. 2561 ]203
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ ม.2 [ 1 พ.ค. 2561 ]229
53 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง ม.3 [ 1 พ.ค. 2561 ]186
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด ม.10 [ 30 เม.ย. 2561 ]210
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ ม.4 [ 30 เม.ย. 2561 ]197
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนานิคม ม.5 [ 30 เม.ย. 2561 ]179
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า ม.6 [ 30 เม.ย. 2561 ]209
58 ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. [ 1 พ.ย. 2560 ]197
59 ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]219
60 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ค. 2560 ]249
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9