องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 8 ธ.ค. 2563 ]285
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 13 ก.พ. 2563 ]217
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 13 ก.พ. 2563 ]202
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน (ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) งบประมาณ1,580,000.-บาท [ 31 ม.ค. 2563 ]192
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน (ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) งบประมาณ400,000.-บาท [ 31 ม.ค. 2563 ]190
26 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม รหัสสายทาง นม 3320 (จากบ้านนานิคม-บ้านหนองเม็ก) [ 27 ม.ค. 2563 ]248
27 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน (ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 27 ม.ค. 2563 ]225
28 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนางวัชริญา) [ 13 ม.ค. 2563 ]178
29 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ่้านนางบุญมา - วัดบ้านโนนทอง) [ 13 ม.ค. 2563 ]236
30 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสมควร สรีจันทร์ - สระประปา) [ 13 ม.ค. 2563 ]233
31 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายไพศาล-บ้านนายอดุลย์) [ 13 ม.ค. 2563 ]168
32 P63010021213โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 13 ม.ค. 2563 ]254
33 P63010021022โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางนม3320 นานิคม-หนองหว้าเอน (ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 13 ม.ค. 2563 ]193
34 โครงการจจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ด่านช้าง [ 23 เม.ย. 2562 ]184
35 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Ac) ถนนสายบ้านนานิคม-บ้านหนองหว้าเอน [ 7 ธ.ค. 2561 ]209
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Ac) ถนนสายบ้านนานิคม-บ้านหนองหว้าเอน [ 7 ธ.ค. 2561 ]259
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็กพร้อมถังสี่ใบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ย. 2561 ]265
38 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 [ 17 ก.ย. 2561 ]235
39 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ [ 17 ก.ย. 2561 ]172
40 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้าบ้านนางจันสีหา) [ 3 ก.ย. 2561 ]165
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9