องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร ศพด.รร.บ้านโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]17
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]16
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําาบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (ช่วงนานางบุญจิรา ปะตังพะลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]34
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสะพานบ้านโคกสะอาด ไปบ้านรกฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]26
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน ศพด.รร.บ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]23
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินคลองอีสานเขียว (ห้วยบุพร้าว) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นสายหลักศาลากลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายอาจถึงศาลปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อ คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (บริเวณสระหนองจานเจี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและวางท่อ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]23
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินในพื้นที่ตําบลด่านช้าง จํานวน 4 หมู่บ้าน (บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 และบ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]28
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง-บ้านหนองเม็ก) [ 30 มี.ค. 2565 ]102
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายนานิคม-หนองหว้าเอน(จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็กe-bidding [ 22 มี.ค. 2565 ]119
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 21 มี.ค. 2565 ]37
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding [ 7 ม.ค. 2564 ]215
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติก ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึง บ้านหนองเม็ก) [ 24 ธ.ค. 2563 ]254
18 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 8 ธ.ค. 2563 ]273
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 13 ก.พ. 2563 ]195
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน(ช่วงนานิคม-หนองเม็ก) [ 13 ก.พ. 2563 ]185
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8