องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2567 ]10
2 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2567 ]10
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ [ 20 ธ.ค. 2566 ]16
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร ศพด.รร.บ้านโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]29
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]28
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]30
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําาบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (ช่วงนานางบุญจิรา ปะตังพะลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]51
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสะพานบ้านโคกสะอาด ไปบ้านรกฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]36
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน ศพด.รร.บ้านตะคร้อโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]33
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินคลองอีสานเขียว (ห้วยบุพร้าว) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]39
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นสายหลักศาลากลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]34
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายอาจถึงศาลปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]34
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อ คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (บริเวณสระหนองจานเจี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]40
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและวางท่อ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินในพื้นที่ตําบลด่านช้าง จํานวน 4 หมู่บ้าน (บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 และบ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]42
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง-บ้านหนองเม็ก) [ 30 มี.ค. 2565 ]118
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายนานิคม-หนองหว้าเอน(จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็กe-bidding [ 22 มี.ค. 2565 ]135
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก) [ 21 มี.ค. 2565 ]47
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding [ 7 ม.ค. 2564 ]240
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9