องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 29 ก.ย. 2564 ]31
22 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 28 ก.ย. 2564 ]32
23 รายงานบัญชีตรวจสอบตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2564 ]27
24 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]178
25 แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]173
26 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]165
27 ประกาศ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]155
28 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
29 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]162
30 แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]181
 
|1หน้า 2