องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


กระบวนการ/ขั้นตอนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กระบวนการ/ขั้นตอนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง