องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง