องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง