องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงาน(ระบบแท่ง) ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงาน(ระบบแท่ง) ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง