องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]13
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด แบบ ปค.5 [ 6 พ.ย. 2566 ]12
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 [ 6 พ.ย. 2566 ]16
5 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ [ 24 ธ.ค. 2564 ]50
6 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 [ 24 ธ.ค. 2564 ]44
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด แบบ ปค. 5 [ 24 ธ.ค. 2564 ]47
8 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. ๖ [ 30 ก.ย. 2564 ]52
9 แบบ ปค 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]214
10 แบบ ปค 5 [ 27 ม.ค. 2564 ]252
11 แบบ ปค 4 [ 27 ม.ค. 2564 ]190
12 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 16 พ.ย. 2561 ]249
13 ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]201