องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง