องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง