องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด แบบ ปค.5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด แบบ ปค.5
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง