องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง