องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด แบบ ปค. 5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด แบบ ปค. 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง