องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]4
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
3 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2566 ]2
4 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
5 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2566 ]37
7 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 31 มี.ค. 2566 ]27
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 28 มี.ค. 2566 ]31
9 ประกาศรับสมัครนายช่างไฟฟ้า คนงานทั่วไป อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]28
10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]38
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]44
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]38
13 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
14 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเเงินเดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]32
15 ประกาศก.อบต.หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
16 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
17 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
18 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
19 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3