องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 30 ก.ค. 2563 ]1
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]1
3 คำสั่ง อบต.ด่านช้าง ที่ 230 /2563กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]2
4 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระวัด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (คลองอีสานเขียว) [ 22 มิ.ย. 2563 ]1
5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไส้ไก่ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 [ 22 มิ.ย. 2563 ]1
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]5
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 10 มิ.ย. 2563 ]1
8 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563) [ 5 มิ.ย. 2563 ]3
9 โครงการจ้าเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางบุญมาถึงวัดโนนทอง) [ 22 พ.ค. 2563 ]5
10 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางรังสิตร์ถึงบ้านนายทองลวด) [ 13 พ.ค. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37