องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การคุมภายใน


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ ตู้ยามบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตามโคร...
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ ตู้ยามบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ...
 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมจุดบ...
  อบต.ด่านช้าง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค...
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลด่านช้าง ร่วมกันปลูกผั...
  คณะผู้บริหาร ปลัด ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่ว...
  พ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็ก...
  ประชุมสภา อบต.ดา่นช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง...
  ประชุมสภา อบต.ดา่นช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง...
  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
  ประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้