องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]1
2 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 ก.ค. 2566 ]24
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 16 ก.พ. 2566 ]32
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 7 เม.ย. 2565 ]29
5 รายงานการติดตามและปรุเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) [ 2 ธ.ค. 2563 ]261
6 ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2562 ]219
7 ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2562 ]268
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 29 มิ.ย. 2559 ]231
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 16 ก.ค. 2558 ]274
10 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 27 มิ.ย. 2557 ]214
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 ก.ค. 2556 ]233
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 13 ก.ย. 2555 ]225