องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการติดตามและปรุเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและปรุเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง