องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง