องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง