องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่าง [ 19 ม.ค. 2566 ]27
2 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ [ 17 ม.ค. 2566 ]25
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล [ 11 ม.ค. 2566 ]29
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2564 ]195
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ด่านช้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]193
6 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 15 ก.ค. 2563 ]191
7 เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัด/ปลัด) [ 10 ม.ค. 2563 ]202
8 การเปลี่ยนตำแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 10 ม.ค. 2563 ]193
9 การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]234
10 เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทวิชาการ (สายงาน 3/4) [ 10 ม.ค. 2563 ]201
11 เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ฝ่าย/ผอ.) [ 10 ม.ค. 2563 ]195
12 การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]199
13 เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าประเภททั่วไป (สายงาน 1/2) [ 10 ม.ค. 2563 ]195
14 คู่มือการร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.ด่านช้าง [ 8 พ.ค. 2562 ]206