องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การเปลี่ยนตำแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเปลี่ยนตำแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง