องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง