องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัด/ปลัด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัด/ปลัด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง