องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 ก.ค. 2563 ]1
2 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 1 ก.ค. 2563 ]1
3 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.ค. 2563 ]1
4 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ [ 1 ก.ค. 2563 ]1
5 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรคนพิการ [ 1 ก.ค. 2563 ]1
6 แบบฟอร์ม คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ม.ค. 2562 ]1
7 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ [ 3 ม.ค. 2562 ]1