องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ต.ค. 2562 ]18
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร [ 1 ต.ค. 2562 ]18
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]18
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]20
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]19
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]19
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]18
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2562 ]19
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานช่างโยธา [ 1 ต.ค. 2562 ]18
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 1 ต.ค. 2562 ]18
 
หน้า 1|2