วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ รร. ในเขต อบต.ด่านช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด. ในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณเลือกตั้ง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นโควิด 19 ตั้งโต๊ะแบบใสสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง