องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2567 ]3
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2567 ]2
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2567 ]3
4 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]2
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]1
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2566 ]25
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]26
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]28
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]28
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]38