องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง