องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง