องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง