องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย [ 24 ม.ค. 2567 ]13
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ [ 24 ม.ค. 2567 ]15
3 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 24 ม.ค. 2567 ]11
4 คู่มือปฏิบัติงานของท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]10
5 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 24 ม.ค. 2567 ]12
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 24 ม.ค. 2567 ]15
7 คู่มือการปฏิบัติงานของ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]13
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ก.พ. 2565 ]13
9 คู่มือประชาชนการปฏิบัติงาน และงานสารบัญ [ 2 ก.พ. 2565 ]12
10 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 2 ก.พ. 2565 ]13
11 คู่มือปฏิบัติงานการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 [ 2 ก.พ. 2565 ]12
12 คู่มือการปฏิบัติงานสารณสุข [ 2 ก.พ. 2565 ]14
13 คู่มือสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ธ.ค. 2562 ]13
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ต.ค. 2562 ]242
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร [ 1 ต.ค. 2562 ]242
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]231
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]277
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]224
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]223
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]224
 
หน้า 1|2