องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง