องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเกษตร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเกษตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง